Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Absolwenci szkoły

DRODZY ABSOLWENCI! Ten dział został stworzony tylko dla Was!  Prosimy o  dokumentację fotograficzną z poprzednich lat, które możemy dzięki Waszej pomocy zamieścić w naszym serwisie. Wszystkie zdjęcia, prośby i uaktualnienia z Waszej strony prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zstw-trzciana@wp.pl

 

 

JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

W TRZCIANIE

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, wspomnień z planami.

19.09.2015r.  w Zespole Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie miało miejsce szczególne wydarzenie –   Jubileusz 70 –lecia  Szkolnictwa Zawodowego w Trzcianie. Inicjatorami tej uroczystości było zacne grono byłych absolwentów na czele z panem dyrektorem mgr inż. Januszem Jakubkiem.  Komitet Organizacyjny dokonał tytanicznej pracy, aby wszyscy uczestnicy Zjazdu mogli poczuć się wyjątkowo.

 

Obchody 70–lecia rozpoczęły się Mszą Św.  w kościele św. Wawrzyńca w Trzcianie celebrowaną przez biskupa Radosława Zmitrowicza, homilię wygłosił najstarszy z absolwentów ks. Jan Pysz. We Mszy św. uczestniczyli również ks. proboszcz Janusz Winiarski, ks. absolwent - Grzegorz Złotek, ks. katecheta Tomasz Bierzyński.  Oprawę liturgii urozmaicił śpiew chóru  "Cantus".
Oficjalna cześć uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej ZSTW.

Rozpoczęli ją konferansjerzy, a w tej roli mgr Małgorzata Syrda- nauczyciel języka polskiego/ związana ze szkołą od ponad 25 lat / oraz absolwent a jednocześnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Weterynarii mgr inż. Jakub Cygan.

Zaproszonych gości przywitał i przypomniał historię szkoły „człowiek z pasją”, człowiek, który żyje życiem szkoły, jest ona jego drugim domem. –był jej uczniem, nauczycielem a od 1998 pełni funkcję dyrektora przez duże „D”–mgr inż. Janusz Jakubek.

Opowiedział o tych wszystkich, którzy tworzyli to miejsce od początku, czyli od roku 1945 do 2015 roku. O zmianach nazw tej instytucji.  Wymieniał niemal wszystkie inwestycje czynione przez kolejnych dyrektorów.  Wspominał tych, którzy odeszli na "wieczną emeryturę".
Pan Dyrektor nie zapomniał wymienić sukcesów wszystkich uczniów. Wysokie miejsca jakie zajmowali na licznych konkursach i olimpiadach w skali kraju.
Podróż w czasie zakończył przedstawieniem aktualnych wydarzeń z życia szkoły. Następnie, na ręce Pana Dyrektora, popłynęły słowa uznania od przedstawicieli władz oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się pan Wicestarosta Starosta Powiatu Rzeszowskiego pan Marek Sitarz, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego –pan Tadeusz Pachorek, Wójt Gminy Świlcza pan Adam Dziedzic, przedstawiciel biura posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga pani Marta Stasiowska, przedstawicielka Podkarpackiego Kuratorium Oświaty p.  Małgorzata Nowińska –Zgurska- kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Wśród gości obecni również byli przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z panem dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. dr hab. Krzysztofem Ostrowskim, przedstawiciele absolwentów: pan dr Stanisław Dziedzic oraz inż. Bolesław Pysz.

Symbolicznym i na pewno wzruszającym wydarzeniem było wręczenie emerytowanym już nauczycielom medali za zasługi na rzecz szkoły. Uhonorowani nagrodami (dyrektora i Starosty Rzeszowskiego) zostali również nauczyciele aktualnie pracujący w ZSTW. 

Na zakończenie wszyscy mogli posłuchać i obejrzeć występ Zespołu Pułanie. Jest on niewątpliwie częścią historii szkoły. Jego współtwórcą fundatorem strojów był mgr inż. Janusz Jakubek.  
Wszyscy zgromadzeni byli świadkami inscenizacji słowno- muzycznej pt.”Na skrzydłach marzeń” przygotowanej przez koło teatralne prowadzone przez panie: mgr Bożenę Kokoszkę i mgr Joannę Patro.
 Dzięki młodym aktorom Absolwenci mogli się przenieść do krainy wspomnień.
Spektakl zatytułowany „Na skrzydłach marzeń” składał się z dwóch odsłon. Pierwsza nawiązywała do czasów wojny, początków istnienia szkoły. Miała charakter wspomnieniowy. Ukazywała kolejne etapy ”budowania” tej placówki edukacyjnej.

Druga odsłona miała formę musicalu. Przedstawiał szkolną egzystencję w ujęciu liryczno- nostalgicznym. Łącznikiem obu części były metaforyczne skrzydła „ikaryjskie”, symbolizowały one wysokie loty –szkoła od zarania stawiała sobie szlachetne cele. Co więcej czyniła wszystko, aby im sprostać.
W spektaklu wykorzystano ciekawe rekwizyty, oryginalne zabiegi organizacyjne.

Uwagę widza przykuwała też prosta, ale wymowna inscenizacja(lustra, bańki mydlane, skrzydła) Piosenki wkomponowane w narrację zdynamizowały akcję przedstawienia.

Godna podkreślenia byłagra aktorska, mimo, iż uczniowie stanęli przed nie lada wyzwaniem sprostali mu w sposób imponujący. Spektakl spotkał się z ciepłym przyjęciem gości jak i byłych absolwentów. Skłonił do refleksji i zadumy nad tym wszystkim co bezpowrotnie minęło, ale przecież odcisnęło trwały ślad w ich sercach.

Oficjalna część zjazdu absolwentów zakończyła się uroczystym obiadem w internacie szkolnym.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, wspomnień z planami.
Zjazd był doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji absolwentów, a także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. 

tekst: mgr Barbara Binduga

Zobacz więcej zdjęć z Jubileuszu 70-lecia Szkoły - TUTAJ

 

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Trzcianie '2015

Fara Jan - przewodniczący

Chrobak Jacek

Czapka Bożena

Dziedzic Zygmunt

Jakubek Janusz

Kapała Ryszard

Kaszuba Bogusław

Kocan Bogusława

Kozak Zenon

Książek Władysław

Lichończak Krzysztof

Maksymowicz Marek

Pysz Bolesław

Szumilas Jacek

Szumilas Marian

Żuczek Paweł

 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Trzcianie k.Rzeszowa została wydana książka, którą zamieszczamy w formie elektronicznej PDF

UWAGA: DLA ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI PUBLIKACJI PLIK ZAJMUJE DUŻĄ POJEMNOŚĆ ponad 70 MB - proszę zwrócić uwagę przy otwieraniu pliku

Jubileuszowe wydanie książki 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Trzcianie k.Rzeszowa wersja PDF

 

 

 

Podczas trwania obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Trzcianie k.Rzeszowa prezentowany był film pt. "Z kart historii szkoły 1945-2015", który zamieszczamy poniżej.

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer